خدمات اعتباری

خدمات اعتباری

این سامانه اعتبارهای هر مشتری را در خود ثبت نموده و از طریق درگاه های پرداخت متداول مانند پایانه فروشگاهی یا اینترنتی امکان خرج اعتبار را بنا به سیاست های سازمان فراهم می سازد. سازمان که قصد مدیریت مشتریان وفادار خود را دارد، امکان خرج اعتبارها را از طریق تعدادی فروشگاه یا ارائه دهندگان خدمات خود فراهم می سازد که در حقیقت در قالب نوعی تفاهم با قرارداد با سازمان، خدمات خود را به صورت امکانات ویژه در اختیار مشتریان وفادار قرار می دهند.

یک نظر

  • یک نویسنده‌ی دیدگاه در وردپرس

    سلام، این یک دیدگاه است.
    برای شروع مدیریت، ویرایش و پاک کردن دیدگاه‌ها، لطفا بخش دیدگاه‌ها در پیشخوان را ببینید.
    تصاویر نویسندگان دیدگاه از Gravatar گرفته می‌شود.

درج نظر