شرایط اخذ تسهیلات قرض الحسنه خرید کالا و خدمات

شرایط اخذ تسهیلات قرض الحسنه خرید کالا و خدمات

این امکان برای اعضاء انفرادی و سازمانی آمینا فراهم آمده تا با بهره بردن ازآن، بتوانند خرید های مورد نیاز خود را با شرایطی ویژه تهیه نمایند . 

دستورالعمل اخذ وام قرض الحسنه ویژه دارندگان آمینا کارت:

1-پرداخت وام تا 2 برابر واریزی متقاضی خواهد بود.

2-سقف وام برای هر نفر 400.000.000 ریال می باشد.

3 -کارمزد وام4 درصد سالیانه می باشد.

4-باز پرداخت وام از6 ماه تا 36 ماه به درخواست متقاضی می باشد.

5-وام جهت خرید کالا یا خدمات می باشد.

7 -مصادیق تضامین توسط شعبه بانک عامل تعیین می گردد. (ضامن کارمند، جواز کسب ، چک، ثیقه ملکی، گواهی کسراز حقوق سازمان ویا ضمانت متقابل پرسنل برای یکدیگر)

8-واریزی اولیه(سپرده )پس از پایان اقساط به متقاضی پرداخت می گردد.

9-درصورتی که متقاضی مبلغی بابت واریزی اولیه (سپرده) نداشته باشد، واریزی توسط شرکت انجام شده و پس از اخذ وام 50 درصد تسهیلات به عنوان واریزی اولیه کسر و سپرده می گردد.

10- افتتاح آنلاین حساب

*توجه : لطفا به هنگام انتخاب شعبه جهت دریافت تسهیلات کد 3004 ( شکوفه ) انتخاب گردد.