انواع کارت های آمینا

انواع کارت های آمینا

انواع کارت های آمینا  شامل موارد زیر می باشد:

آمینا شتابی : کارت های بانکی کلیه بانک های عضو شبکه شتاب بانک مرکزی که در سامانه آمینا ثبت گردیده است .

آمینا کارت :  کارت هایی که دارندگان آن در حال حاضر امکان بهره مندی از کلیه خدمات آمینا را دارا می باشند.

آمینا هلث ( کِر کارت) : کارت بانکی مخصوص حوزه بهداشت و درمان با قابلیت های فراوان در مقوله سلامت که از جمله خدمات آن را میتوان: امکان دریافت بیمه تکمیل درمان، بیمه دندانپزشکی ،خدمات درمانی در رشته های مختلف،  تقسیط هزینه های درمان و خدمات بیمارستانی اشاره کرد که دارندگان این کارت همه این خدمات را با شرایط ویژه دریافت می نمایند.

آمینا اسپورت : کارت بانکی ویژه حوزه ورزش، با قابلیت چاپ عکس بازیکنان و مربی ها و درج بارکد و کد ملی به همراه اپلیکیشن ویژه که با قرارگرفتن بر روی کارت، تمامی مشخصات مورد نیاز ناظرین و هیأت های ورزشی را به نمایش می گذارد .

آمینا الیت : کارت بانکی مخصوص مشتریان VIP با قابلیت های ویژه، منجمله داشتن کردیت (اعتبار) خرید کالا و خدمات و دریافت بسیاری از خدمات بصورت اختصاصی است.