درخواست آمینا کارت

درخواست آمینا کارت

در حال حاضر عضویت در باشگاه ارزش آفرین آمینا و بهره مندی از خدمات آن برای مشترکین غیرسازمانی صرفا از طریق خرید ” آمینا کارت ” مقدور می باشد. لذا با مراجعه به قسمت صدورآمینا کارت ،درسایت aminaclub.com آمیناکارت خود را بدون نیاز به افتتاح حساب دریافت کنید .

همچنین مدیران محترم سازمان ها، دانشگاه ها، شرکت ها و موسسات اداری و تجاری در صورت تمایل به عضویت در باشگاه ارزش آفرین آمینا می توانند برای مشتریان یا کارکنان سازمان خود، تقاضای عضویت  نمایند. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با امور مشتریان آمیناکارت تماس بگیرید: 22078418 – 021