خدمات رایگان درمانی

خدمات رایگان درمانی

آمينا ، با بهره مندي از كادر كارآزموده خود اين افتخار را دارد تا خدمات زير را جهت بهره مندي كليه سازمانها،مؤسسات و شركت ها ي دولتي و خصوصي، به پرسنل محترم آنان ارائه نمايد
١- چك كردن ريسك فاكتور هاي قلبي
٢- تست قند خون
٣- تست هاي قد و وزن
٤- واكسناسيون هاي بزرگ سالان
٥- آموزش هاي ويژه بانوان
٦- توزيع مكمل هاي رايگان

جهت بهره مندي از خدمات فوق با واحد امور مشتريان آمينا به شماره : ٢٢٠٧٨٤١٨-٠٢١
تماس حاصل فرماييد .