مراکز خدمات جراحی

مراکز خدمات جراحی

کلینیک چهره نگار

آدرس :بلوار اندرزگو ، نبش بیمارستان فرمانیه ، ساختمان پلاتزا ، طبقه 3 ، واحد 10

بیمارستانهای طرف قرارداد :

  • بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه
  • بیمارستان فوق تخصصی فرهیختگان
  • بیمارستان فوق تخصصی آسیا
  • بیمارستان فوق تخصصی امید
  • بیمارستان فوق تخصصی چمران